<div align="center"> <h1>Strona Zespo&sup3;u Szk&oacute;&sup3; Budowlanych i Og&oacute;lnokszta&sup3;c&plusmn;cych w Bi&sup3;</h1> <h3>Strona Zespo&sup3;u Szk&oacute;&sup3; Budowlanych i Og&oacute;lnokszta&sup3;c&plusmn;cych im. J. Dechnika w Bi&sup3;goraju</h3> <p>Zsbio, zsbio, bi&sup3;goraj, Bi&sup3;goraj, Dechnik, dechnik, BI&pound;GORAJ, ZSBIO, DECHNIK, budowlanka</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zsbio.lbl.pl" rel="nofollow">http://www.zsbio.lbl.pl</a></p> </div>